Skip to main content

Algemene voorwaarden / reglement: Therapie, Wellness & Coaching

Intake:

Wanneer de cliënt een afspraak maakt verklaart deze zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden/reglement. Voorafgaand aan de eerste afspraak bij Pilates & zo vindt er een intakegesprek plaats. Pilates & zo verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens. Voor de verwerking van de gegevens over jouw gezondheid, vraagt Pilates & zo toestemming om deze te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden van Pilates & zo.

Tijdens deze intake noteren wij alle gegevens die voor ons noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van onze behandelingen/coaching. De contra-indicaties worden doorgenomen. Het intakeformulier bevat naam, adresgegevens en geboortedatum van de cliënt. Indien nodig worden op het intakeformulier aantekeningen gemaakt over lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, waarmee tijdens een behandeling rekening gehouden moet worden. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en behandel- of coachingsdoeleinden gebruikt. Indien er informatie achtergehouden wordt over eventuele ziektes, blessures, behandelingen, contra-indicaties en dergelijke dan kunt u Pilates & zo niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling of coaching. Bij twijfel over een bestaande aandoening, klacht of blessure kunnen wij de behandeling afbreken en u doorverwijzen naar een arts/therapeut.

Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de cliënt voordoen, dient dit direct doorgegeven te worden, dit is cruciaal voor de bereikbaarheid. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarde zijn niet voor rekening van Pilates & zo.

Behandelingen & Coaching:

Voor alle behandelingen en coachingsgesprekken geldt dat ze op afspraak plaatsvinden. Bij verhindering, telefonisch of per e-mail uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling of afspraak annuleren, anders wordt het verschuldigde tarief in rekening gebracht.

Tenzij omstandigheden dit verhinderen, wordt de behandeling gegeven door de therapeut/coach bij wie de afspraak genoteerd staat. Wij zullen u per e-mail, sms of telefonisch op de hoogte brengen als de behandeling niet gegeven kan worden door de betreffende therapeut/coach. Indien door omstandigheden Pilates & zo geen vervangende therapeut/coach kan inzetten of dit door u niet gewenst is, worden dientengevolge gemiste/te missen behandelingen niet in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid:

Wanneer u zich laat behandelen of coachen bij Pilates & zo, is dit geheel voor eigen risico. In geval van onbekende lichamelijke problemen verzoeken wij eerst contact te leggen met arts, specialist en/of fysiotherapeut, wij stellen geen diagnoses. Bij twijfel wordt er niet behandeld of alleen gehandeld in overleg met arts, specialist en/of fysiotherapeut. Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts, specialist of fysiotherapeut voordat u besluit een behandeling te ondergaan. Vermeld blessures, medicatie, lichamelijke aandoeningen, allergieën of ziekten altijd duidelijk voorafgaand aan elke behandeling. Pilates & zo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pilates & zo is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, blessures, medicatie, allergieën e.d. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan, zodat wij de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.

Pilates & zo, is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan Pilates & zo u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.

Betalingsvoorwaarden:

Betalingen dienen voorafgaand aan de behandeling/coaching volledig en contant te worden voldaan. Al onze behandelingen en coachingssessies zijn inclusief 21% BTW.

Betalingswijze: overmaken of contant en gepast (pinnen is niet mogelijk en er is geen wisselgeld aanwezig) voorafgaand aan de afspraak. Hierop zijn geen uitzonderingen. Indien de cliënt hier in gebreke blijft, worden administratiekosten à € 10,00 in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal gekochte Strippenkaarten of Trajecten. Behandelkaarten zijn niet persoonsgebonden, maar wel gekoppeld aan gezinsleden woonachtig op één adres en hebben een geldigheidsduur.

Bij verhindering, telefonisch of per e-mail uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak afmelden anders wordt het verschuldigde tarief in rekening gebracht. Behandelkaarten zijn 12 maanden geldig. Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen niet omgewisseld worden in contanten.

Hygiëne / Ethiek:

Wij vinden ethiek en hygiëne zeer belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten dat zij deze uitgangspunten respecteren. Wij vragen u om kort voor een behandeling thuis te douchen. Dat is voor ons prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan. Kom op tijd, te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd. Vertrouwen, discretie, wederzijds respect en een veilige sfeer zijn voor ons belangrijk. Het is voor ons dan ook van groot belang dat u zich op uw gemak voelt en dat uw  privacy gewaarborgd is. De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen, volgens algemeen aanvaarde normen. Pilates & zo heeft als de gedragingen van de cliënt naar onze maatstaven niet behoorlijk zijn, het recht een cliënt de toegang te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Roken & bellen:

Het is niet toegestaan in onze studio te roken of te telefoneren. Mobiele telefoons dienen te zijn uitgeschakeld.

Indexering:

Pilates & zo de prijzen indexeren of wijzigen.

Klachten

Alle zorgverleners moeten voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Ik ben voor de Wkkgz aangesloten bij het NIBIG en geregistreerd met registratienummer 529147. 

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er uiteraard naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden,  of komen we er samen niet uit dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhanklijke klachtenfunctionaris. U kunt dan contact opnemen met het NIBIG via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure. 

 

 

 

 

  • Bezoekadres

  • Koningsweg 27 6655 AA Puiflijk
  • Gemeente Druten / Maas & Waal

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon

06 - 50 28 27 56

 

Pilates & zo
Koningsweg 27 6655 AA Puiflijk
Gemeente Druten / Maas & Waal

Privacyreglement - Cookieverklaring - Reglement - KvK 30273668  - BTW-nr. NL001914584B91
Copyright © 2023 Pilates & zo • co-productie: Pilates & zo + Brainy Branding • merchandise linkssitemap